Trosa Tryckeri blir Vitt Grafiska

Den första januari 2015 kommer Trosa Tryckeri i sin helhet bedriva sin verksamhet i Vitt Grafiskas namn. Vitt Grafiska förvärvar resterande 50 % av Trosa Tryckeri och samlar all produktion på Industrigatan i Trosa.

Läs mer här.


 
 

Grattis, alla kunder till Trosa Tryckeri!

CGP Certifierad Grafisk Produktion ISO 12647-2

Läs mer